Đào tạo sau đại học

27/05/2021 Lượt xem : 878
TUYỂN SINH NĂM 2022 - NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
Đào tạo chính quy

  1. Cơ hội học tập sau đại học

- Học bằng hai, sau đại học với nhiều suất học bổng bán phần và toàn phần đến từ các trường đại học cùng nhóm ngành trong và ngoài nước.

- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn trong nước và quốc tế

Các môn học bộ môn Kiến trúc cảnh quan đang giảng dạy:

Đào tạo sau đại học:

  1. Địa lý kinh tế và văn hóa
  2. Đô thị Cảnh quan