[ĐHXDHN] Hướng dẫn thi vẽ mỹ thuật trực tuyến năm 2021

20/08/2021

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng đã họp và đề xuất sẽ thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật...

Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Đồ án môn học Kiến trúc Cảnh quan Khu đô thị

02/06/2021

Tài liệu này được biên soạn với mục đích hỗ trợ sinh viên ngành Kiến trúc và Quy hoạch thực hiện môn học đồ án Kiến trúc cảnh quan với chủ đề...

Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Đồ án môn học Kiến trúc Cảnh quan chung cư cao tầng

27/05/2021

Tài liệu này được biên soạn với mục đích hỗ trợ sinh viên ngành Kiến trúc và Quy hoạch thực hiện môn học đồ án Kiến trúc cảnh quan với chủ đề...

Xem thêm