THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI MÔN VẼ MỸ THUẬT - KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

02/04/2024

Truy cập ngay để đăng ký Thông báo tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật - Kỳ tuyển sinh đại học năm 2024 (huce.edu.vn) Quy chế Quy chế thi môn Vẽ mỹ...

Xem thêm

TUYỂN SINH NĂM 2023 - NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

20/07/2023

Kiến trúc Cảnh quan là lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp, ứng dụng hài hoà các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, có mối quan hệ chặt chẽ...

Xem thêm

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

14/04/2023

Các bạn đã sẵn sàng để trở thành Tân sinh viên K68 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chưa? Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, một cơ sở...

Xem thêm

TUYỂN SINH NĂM 2022 - NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

27/07/2022

Kiến trúc Cảnh quan là lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp, ứng dụng hài hoà các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, có mối quan hệ chặt chẽ...

Xem thêm