So sánh giữa chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan tại Trường ĐHXD và chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan tại các cơ sở đào tạo khác trên cả nước

09/06/2021

Câu hỏi: Theo tìm hiểu của học sinh & phụ huynh, hiện nay Trường ĐHXD có chuyên ngành KTCQ. Thầy có thể cho phụ huynh và các em học sinh biết điểm...

Xem thêm