JC DESIGN GROUP

30/10/2023

JC DESIGN GROUP là đơn vị tư vấn thiết kế hoạt động chủ yếu trong 3 lĩnh vực: Quy hoạch, Kiến trúc, Cảnh quan. JC hiện có hơn 60 Kiến trúc sư làm...

Xem thêm

TALKSHOW #7: “KHI ĐÔI TAY ĐƯỢC GIẢI PHÓNG” – KTS. Quách Tư Hoài

25/10/2023

Chuyện nghề Cảnh quan số 7 được tổ chức bởi Chi hội KTS Cảnh quan & Chi hội KTS ĐHXDHN ngày 24/10/2023 tại Trường ĐHXDHN với phần chia sẻ của...

Xem thêm

TALKSHOW #7: "KHI ĐÔI TAY ĐƯỢC GIẢI PHÓNG" - KTS QUÁCH TƯ HOÀI

23/10/2023

Để tiếp nối thành công của các Talkshow đã thực hiện trước đây, Bộ môn Kiến trúc cảnh quan – Khoa kiến trúc và Quy hoạch – Trường Đại học...

Xem thêm