TALKSHOW #4: “NHỮNG CHIẾN LƯỢC ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ HIỆN TƯỢNG TRÁI ĐẤT NÓNG LÊN TẠI VIỆT NAM ” - GS. KELLY SHANNON

27/09/2022

Để tiếp nối thành công của 3 Talkshow đã thực hiện trước đây, Bộ môn Kiến trúc cảnh quan – Khoa kiến trúc và Quy hoạch – Trường Đại học Xây...

Xem thêm

TALKSHOW #3: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA ĐÔ THỊ

22/09/2022

Ngày 20/09/2022 Talkshow #3 đã được tổ chức tại hội trường 14.H2 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Cuộc toạ đàm do Chi Hội Kiến trúc cảnh quan...

Xem thêm

TALKSHOW: "BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA ĐÔ THỊ" - GS.TS.KTS OLIVIERO GODI

19/09/2022

Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phối hợp với Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt...

Xem thêm

BỘ MÔN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TỔ CHỨC SEMINAR: "NGHIÊN CỨU CẢI TẠO KHÔNG GIAN CẢNH QUAN CÁC VƯỜN HOA MANG DẤU ẤN VĂN HÓA LỊCH SỬ TRONG KHU VỰC TRUNG TÂM QUẬN HOÀN KIẾM"

27/08/2022

Vào 14:00 chiều thứ Sáu ngày 26 tháng 08 năm 2022, Bộ môn Kiến trúc Cảnh (BMKTCQ) quan tổ chức Seminar với chủ đề: Nghiên cứu cải tạo không gian cảnh...

Xem thêm

ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO MÔN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TÍCH HỢP

22/08/2022

Đồ án Kiến trúc Cảnh quan là môn học thiên về thực hành, trải nghiệm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết vào công tác nghiên cứu,...

Xem thêm

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan (BMKTCQ) - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Công ty Spatial Decisions Vietnam (SDVN).

20/08/2022

Sáng ngày 19/08/2022, tại văn phòng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ...

Xem thêm