[ĐHXDHN] Hướng dẫn thi vẽ mỹ thuật trực tuyến năm 2021

20/08/2021

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban tuyển sinh Trường Đại học Xây dựng đã họp và đề xuất sẽ thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật...

Xem thêm

Thông báo kế hoạch bảo vệ sơ khảo ĐATN đợt 3 năm học 2020-2021

10/06/2021

Thông báo kế hoạch bảo vệ sơ khảo ĐATN đợt 3 năm học 2020-2021 do Bộ môn Kiến trúc Cảnh quan quản lý.

Xem thêm